OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ GENERAL

 • D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web:
  Titular: NATUAMBIT
  CIF: B62758073
 • Adreça: Masia Can Planas
  Cami Casa Altayo a Can Planas s/n · 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
  Telèfon: 93 576 7418
  Contacte (correu electrònic): naturambit@naturambit.com

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

 • NATURAMBIT no té coneixement efectiu i actual que els continguts enllaçats des del web amb URL www.naturambit.com puguin ser il·lícits, usats il·lícitament o d’alguna manera perjudicials per a tercers. Per actuar amb la major diligència possible davant d’aquestes eventualitats, el titular demana que li comuniquin immediatament a través de la secció Contacte, per qualsevol mitjà fefaent en dret, amb identificació precisa
 • del comunicant que inclogui dades suficients de contacte, i amb una exposició detallada i exhaustiva sobre el contingut presumptament il·lícit, la presumpta il·licitud de l’ús del contingut, o el presumpte perjudici. NATURAMBIT tampoc garanteix l’absència de virus, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.

AVÍS DE COPYRIGHT

 • NATURAMBIT Reproducció autoritzada sempre que se citi la font, llevat que s’indiqui el contrari. Quan calgui una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades, aquesta autorització cancel·larà l’autorització general
 • abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d’ús. Tot enllaç de tercers al web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els “enllaços profunds” i el “framing”.

CONSENTIMENT DE L’USUARI

 • L’ús dels formularis esmentats, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, representa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. Excepte els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a
 • facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que NATURAMBIT pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.